Byter Online hanteert voor alle aanbiedingen en overeenkomsten de Nederland ICT Voorwaarden 2014. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30174840. Deze voorwaarden worden bij iedere offerte en overeenkomst meegezonden. De voorwaarden zijn te raadplegen middels onderstaande downloadknop en worden op verzoek naar u verzonden.

Middels onderstaande downloadknop kunt u de gehanteerde algemene voorwaarden van Byter downloaden. De algemene voorwaarden worden verstrekt in PDF-formaat. Om PDF-bestanden te openen kunt u gebruik maken van een gratis PDF-lezer zoalsĀ Adobe Reader.